Allmäna villkor

Vidare endast som „Allmäna villkor“.

Webbsidornas Operatör

HB84 s.r.o.
Bohdalecká 1460/8,
Praha 10, Michle
Postnummer: 101 00
Tjeckiska republiken
IČ: 28955480
DIČ: CZ 28955480
Registrerad i handelsregistret av Prags Domstol sektion C, bilaga 153748.

Vidare endast „Operatör“.

Kontakt e-mail:

Användare

Som användare uppfattas varje besökare av webbsidorna www.iq-test24.com och deras lokaliserade nationella versioner (vidare endast „Webb“).

Användarens rättigheter och skyldigheter

Det är Användarens plikt att följa Webbens Allmänna vilkor. I att använda Webben ger användaren sitt fulla samtycke till Webbens regler och betygar samtidigt att han läste igenom och uppfattade rätt alla Webbens regler.

Om ett fel förekommer som förhindrar Användaren i att använda Webben i sinn hela omfattning, ombes Användaren till att utnyttja sin rätt och kontakta Operatören via dennes kontakt e-mail.

Användaren har rätt att dra sig tillbaka överenskommelsen endast innan Operatören hunnit börja fullgöra kontraktens skyldigheter och innan testets utvärdering har gjort.

Användaren, som fysisk person, samtycker med att följande personliga data kommer att bearbetas: namn, efternamn, e-mail adress, ålder, telefonnummer, IQ-testets slutresultat (vidare allt detta som „Personliga data“) Datas bearbetning kommer att ske i syftet av IQ-testets utvärdering, tjänsteravtalsförhållandets verkställande, samt iffal Operatören skickar affärsmeddelandet till Användaren. Användarens personliga data kan överlämnas till en tredje person eller till utlandet. Operatören kan anförtro en tredje person för bearbetningen av Användarens personliga data.

Via Operatörens kontakt e-mail har Användaren rätt att be Operatören avskaffa Användarens personliga data från databasen. Det är Operatörens skyldighet att fullfölja Användarens önskan så snart som möjligt.

Operatörens rättigheter och skyldigheter

Det är Operatörens plikt att följa Webbens Allmänna vilkor.

Operatören förbehåller siig rätten att ner som helst ändra Webbens Allmänna vilkor. Webbens ändrade Allmänna vilkor sedan träder i kraft den dagen då de offentliggörs på Webben.

Testets utvärdering

Testets utvärdering tillförsäkras av teknologin PREMIUM SMS. Debiteringen via PREMIUM SMS sköts av fortumo.com. Efter testets avslutning kommer Använndaren utmanas till att sända utvärderingens SMS. Till svar erhåller Användaren en bekräftelsekod, med vars hjälp görs IQ-testets slutresultatet tillgänglig. Pris för en PREMIUM SMS är 100 SEK inklusive moms. Användaren noterar att för testets utvärdering måste hans telefonoperatör aktivera PREMIUM SMS tjänsten.

Ifall Användaren inte erhåller svaret med bekreftälsekoden, ombes denne att kontakta Operatören via dennes kontakt e-mail.

Allmänna vilkor träder i kraft på stunden de offentiggörs på Webben.

 

Utgivningsdatum: Prag den 27. 7. 2020