A weblap általános használatának feltételei

Továbbiakban csak „Általános feltételek”.

A weblap üzemeltetője

CzechProject spol. s r.o.
Termesivy 41,
Prága 10, Michle
Irányítószám: 580 01
Cseh Köztársaság
Cégszám: 25942344
Adószám: CZ 25942344
A Hradec Králové Városi Bíróság a céget a cégjegyzék C lajstromába, 16375 betétszámon jegyezte be.

Továbbiakban csak „üzemeltető”.

Kapcsolati e-mail:

Felhasználó

A felhasználó köteles betartani a weblap Általános feltételeit. A weblap használatával a felhasználó kifejezi teljes egyetértését az Általános feltételekkel, továbbá megerősíti, hogy az Általános feltételeket elolvasta és megértette.

Amennyiben a weblapon olyan hiba fordul elő, amely a felhasználót akadályozza a weblap használatában, akkor a felhasználónak joga van erről tájékoztatni az üzemeltetőt a kapcsolati e-mailen.

A felhasználónak addig van joga visszalépni az üzemeltetővel fennálló szerződéstől, amíg nem történt az üzemeltető részéről teljesítés, és nem történt meg a teszt kiértékelése.

A felhasználó, aki természetes személy, beleegyezik abba, hogy a következő személyes adatait az üzemeltető feldolgozza: vezetéknév, keresztnév, elektronikus postacím (e-mail), életkor, telefonszám, IQ-teszt eredménye (továbbiakban együtt csak „személyes adatok”), mégpedig az IQ-teszt kiértékeléséhez, a szolgáltatásny­újtásra vonatkozó szerződés kötelezettségeinek a teljesítéséhez, és az üzemeltetőtől származó kereskedelmi információk megküldéséhez. A felhasználó személyes adatait át lehet adni harmadik személyeknek, továbbá azokat külföldre is át lehet adni. A felhasználó személyes adatainak a feldolgozásával az üzemeltető megbízhat harmadik személyt, mind feldolgozót.

A felhasználó a kapcsolati e-mailen kérheti az üzemeltetőtől a személyes adatainak a törlését, az üzemeltető pedig a lehető legrövidebb időn belül köteles a felhasználó e kérését teljesíteni.

Az üzemeltető jogai és kötelességei

Az üzemeltető köteles betartani a weblap Általános feltételeit.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot az Általános feltételek megváltoztatására. A megváltoztatott Általános feltételek a weblapon való nyilvánosságra hozás napján lépnek életbe.

A tesztek kiértékelése

A weblap tesztjeinek kiértékelése PREMIUM SMS technológia segítségével történik. Az üzemeltető a PREMIUM SMS díjakat az agmo cz, s.r.o., székhely: Prága 10, Strašnice, Na výsluní 201/13, irányítószám: 100 00, Cseh Köztársaság, cégszám: 279 24 505 közvetítésével gyűjti be. A felhasználó a teszt befejezése után egy kiértékelő SMS küldésére lesz felszólítva. Az SMS üzenet alapján a felhasználó egy jóváhagyó kódot kap vissza, amelyet megadva elérheti az IQ-tesztjének a kiértékelését és eredményét. 1 db PREMIUM SMS üzenet ára 1800 HUF ÁFA-val együtt. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a teszt kiértékeléséhez a mobiltelefon szolgáltatójánál aktiválnia kell a PREMIUM SMS szolgáltatást.

Amennyiben a felhasználó nem kapja meg a jóváhagyó kódot SMS üzenetben, akkor kapcsolatba léphet az üzemeltetővel a kapcsolati e-mail segítségével.

A jelen Általános feltételek a weblapon való nyilvánosságra hozás napján lépnek életbe.

 

Kiadás kelte: Prága, 10. 6. 2010