Web-sivuston yleiset käyttöehdot

Alempana vain „Yleiset ehdot“.

Web-sivuston ylläpitäjä

MELKER Media, s.r.o.
Bohdalecká 1460/8,
Praha 10, Michle
Postinro: 101 00
Tšekin tasavalta
Y-tunnus: 28955480
Verotunnus: CZ 28955480
Merkitty Prahan kaupunginoikeuden ylläpitämään kaupparekisteriin, osasto C, kansio 153748.

Alempana vain „Ylläpitäjä“.

Yhteydenotto e-maililla:

Käyttäjä

Käyttäjällä tarkoitetaan jokaista internet-sivuilla www.iq-test24.com tai niiden lokalisoidussa kansallisessa versiossa (alempana vain „Web“) vierailijaa.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjän velvollisuutena on noudattaa Webin yleisiä ehtoja. Käyttämällä Webiä ilmaisee Käyttäjä hyväksyvänsä täysin nämä säännöt ja vahvistaa, että on lukenut ne ja ymmärtää ne täysin.

Jos Webissä ilmenee virhe, joka estää Käyttäjää käyttämästä Webiä normaalilla tavalla, on Käyttäjällä oikeus kääntyä Ylläpitäjän puoleen tämän e-mail osoitteen välityksellä.

Käyttäjä voi vetäytyä Ylläpitäjän kanssa tehdystä sopimuksesta vain siihen hetkeen saakka, jolloin tapahtuu sopimuksen täyttäminen Ylläpitäjän taholta ja testin arviointi.

Käyttäjä, joka on fyysinen henkilö, hyväksyy seuraavien henkilötietojensa: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, ikä, puhelinnumero, ÄO-testin tulos (alempana kaikki yhdessä vain „Henkilötiedot“) käsittelyn ÄO-testin arviointia, palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen velvoitteiden täyttämistä ja Ylläpitäjän lähettämien kaupallisten ilmoitusten lähettämistä varten. Käyttäjän Henkilötiedot voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle ja ne voidaan luovuttaa myös ulkomaille. Käyttäjän Henkilötietojen käsittelyyn voi Ylläpitäjä valtuuttaa kolmannen, käsittelijänä toimivan, osapuolen.

Käyttäjä voi e-mail osoitteen välityksellä vaatia Ylläpitäjää poistamaan Henkilötiedot tietokannasta ja Ylläpitäjän velvollisuutena on mahdollisimman lyhyessä ajassa toteuttaa Käyttäjän vaatimus.

Ylläpitäjän oikeudet ja velvollisuudet

Ylläpitäjän velvollisuutena on noudattaa Webin yleisiä ehtoja.

Ylläpitäjä varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä Yleisiä ehtoja. Muutetut Yleiset ehdot astuvat voimaan niiden Webissä julkaisemispäivänä.

Testin arviointi

Webissä suoritetun testin tulosten arviointi tapahtuu PREMIUM SMS teknologian avulla. PREMIUM SMS maksujärjestelyistä huolehtii yhtiö agmo cz, s.r.o., kotipaikka Praha 10, Strašnice, Na výsluní 201/13, postinro 100 00, Tšekin tasavalta, Y-tunnus: 279 24 505. Testin päätyttyä saa Käyttäjä pyynnön tuloksia koskevan SMS-viestin lähettämisestä. Tämän SMS-viestin perusteella lähetetään Käyttäjälle vahvistuskoodi, jonka avulla hän voi nähdä ÄO-testin tulokset. Yhden PREMIUM SMS-viestin hinta on 5 EUR (sis. ALV). Käyttäjä on tietoinen siitä, että testin arviointia varten on tarpeen matkapuhelinoperaattorin aktivoima palvelu PREMIUM SMS.

Mikäli Käyttäjälle ei tule vastauksena vahvistuskoodin sisältävää SMS-viestiä, voi hän ottaa yhteyttä Ylläpitäjään tämän e-mail osoitteen välityksellä.

Nämä Yleiset ehdot astuvat voimaan niiden Webissä julkaisemispäivänä.

 

Annettu: Prahassa 11. 6. 2010